Vragen

Heeft u vragen over
dit product neem dan
contact op met
Ronald bakker of Alice Visser

+31 365470414

firefly-hotspot-vonk-detectie

Firefly

Branddetectie én blussen

 

Er zijn diverse alarmsystemen die brand of rook in droge stoffen detecteren. Firefly gaat een belangrijke stap verder en detecteert in de vroegste fase van brand: bij de aanwezigheid van vonken, hete deeltjes, broei en/of smeul.

 

Met Firefly vonkdetectie kunnen daardoor – binnen het bestaande riskmanagement – processen en procesinstallaties nóg beter worden beveiligd tegen brand. 
Hiervoor is Anaparts aanspreekpunt in Nederland.

 

Firefly zet de standaard

Firefly is 30 jaar actief en gevestigd in Zweden, het land van houtverwerking en papierproductie. Het bedrijf is wereldwijd marktleider met zelf ontwikkelde detectieapparatuur voor smeulende/broeiende, brandende en vonkende deeltjes in procesinstallaties, waar droge stoffen worden verwerkt.

 

Het risico van droge stoffen

In de procesindustrie ligt de oorzaak van een brandhaard meestal in of om het proces zelf.
 Dat kan zijn als metaal in aanraking komt met metaal, of als hitte wordt gegenereerd in het proces.
 Vrijwel alle kleine of fijne delen in een installatie kan een brandhaard zijn. Zowel procesdelen als vreemde delen (stenen, spijkers, moeren) zijn een verhoogd risico.

 

Niet alleen vonken, maar ook hete deeltjes in een proces kunnen dus brand of stofexplosies veroorzaken. In het schema hiernaast is te zien welke stoffen al tot ontbranding kunnen komen bij relatief lage temperaturen.

 

Inline-detectie en inline-blussen

Firefly werkt met een unieke technologie, gebaseerd op infrarood-detectie die vonken én te hete deeltjes in het proces of in de procesleidingen waarneemt (zie links). Vervolgens treedt er na de hot spot detectie direct én automatisch een alarmering – en desgewenst ook een inline-blussysteem – in werking. Die kan de potentiële brandhaard in de kiem smoren.

 

Maatwerk

Elk proces en elke installatie is uniek. Custom made vonkdetectie is dus meestal gewenst. Firefly maakt dat niet alleen mogelijk, het voldoet ook aan de meest gangbare normen in de industrie.

 

Breed inzetbaar
  • Papierindustrie
  • Tabaksindustrie
  • Recycling industrie
  • Biomassa en bulkgoederen
  • Voedselverwerkende industrie
  • Houtverwerkende industrie & Pulp
  • Energieopwekking & Energiecentrales

 

 

www.firefly.se
Firefly Detectoren
Firefly Exting 6
Firefly How to Protect
Firefly Pelletsolutions 1.0
Firefly Pressguard 1.0
Firefly Woodpanel Solutions 1.0